Gå rett til innhold
<
<
Campylobacter-utbrudd på Askøy 2019: symptomer, senkomplikasjoner og bruk av helsetjenesten

Campylobacter-utbrudd på Askøy 2019: symptomer, senkomplikasjoner og bruk av helsetjenesten

Askøy ble rammet av en epidemi med Campylobacter-infeksjon i juni 2019. Omfanget av utbruddet er ukjent, men anslag far kommunen går ut på at 2000 mennesker kan ha blitt smittet. Epidemien pågår fortsatt.

Over 60 mennesker er innlagt i sykehus, og en person er død, sannsynligvis i tilknytning til utbruddet.

Forskningsgruppen har lang erfaring med forskning knyttet til gastroenteritter generelt, utbrudd og komplikasjoner etter utbrudd.

Problemstillinger som utforskes i dette prosjektet er:

  • Klinisk forløp hos pasientene: symptomer, alvorlighetsgrad, varighet, innleggelser
  • Senkomplikasjoner - forekomst sammenlignet med en kontrollgruppe (irritabel tarmsyndrom, kronisk utmattelse, artritter, livskvalitet, annet).
  • Risikofaktorer blant de som fikk senkomplikasjoner sammenlignet med andre som ble syke men ikke fikk senkomplikasjoner, og evt sammenliknet med kontrollgruppe

Prosjektfakta

Navn

Campylobacter-utbrudd på Askøy 2019: symptomer, senkomplikasjoner og bruk av helsetjenesten

Status

Aktiv

Periode

11.06.19 - 31.12.35

Sted

Bergen

Finansiering

University of Bergen, Western Norway Regional Health Authority

Prosjekteier

Universitetet i Bergen

Prosjektmedlemmer

Guri Rørtveit
Arild Iversen
Knut Erik Emberland
Kurt Hanevik
Nina Langeland

Samarbeidspartnere

NORCE; Haukeland universitetssykehus