Gå rett til innhold

Helsetjenesteforskning

Allmennleger har viktige roller i ulike deler av primærhelsetjenesten, blant annet som fastleger, sykehjemsleger og som samhandlingspartnere med ulike instanser og profesjoner.

Multimorbiditet og komplekse problemstillinger er vanlig blant allmennlegens pasienter.

AFE Bergen gjennomfører forskningsprosjekter med fokus på fastlegenes oppdrag, roller og rammer, med forskjellige former for innovasjon, utvikling og evaluering av helsetjenesten.

I 2018 har vi arbeidet med prosjekter om evaluering av nye tjenestetilbud, allmennlegens utfordringer og erfaringer i rollen som portvakt, evidensbasert politikk og praksis, brukermedvirkning i forskning samt videreutvikling av kvalitative metoder i medisinsk og helsefaglig forskning.

Pågående prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter