Gå rett til innhold
<
Om oss

Om oss

Utvikler ny kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter.

Våre sentrale forskningsområder er depresjon i allmennpraksis, infeksjoner i primærehelsetjenesten, helsetjenesteforskning i primærhelsetjenesten og sårbare grupper.

Kontakt
Priyanthi Borgen Gjerde

Forskningsleder AFE - Bergen

prig@norceresearch.no
+47 56 10 72 70

Med finansiering fra Helsedirektoratet ble det i 2006 opprettet allmennmedisinske forskningsenheter i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen. Bakgrunnen var behovet for en større satsing på allmennmedisinsk forskning, ut fra en erkjennelse av at allmennmedisinen har mange særegne kunnskapsmessige behov og utfordringer som ikke forskning fra spesialisthelsetjenesten kunne dekke.

Vi har tett samarbeid med det allmennmedisinske forskningsmiljøet ved UiB, Fagområde allmennmedisin (FAM). Vi holder til i samme lokaler og tar del i felles faglige aktiviteter, og flere av AFEs seniorforskere er også tilknyttet FAM.

Høsten 2020 flyttet vi til nye lokaler i Alrek Helseklynge sammen med en rekke andre forskningsmiljøer i primærhelsetjenesten, og dette har gitt oss en unik mulighet til ytterligere tverrfaglig samarbeid.

AFE Bergen deltar allerede aktivt i forskningssamarbeid på mange fronter. Mange av forskningsprosjektene våre er resultat av samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

AFEs forskere deltar også i internasjonale fora, og er engasjert i samarbeidsprosjekter med forskere blant annet i Canada, Etiopia, Danmark, Nederland, Storbritannia og Sverige.