Gå rett til innhold

Utbruddsforskning

Vi forsker på variasjon i helsetjenester og pasientforløp for pasienter med depresjon, innen rammen av fastlegeordningen. Sentralt står også pasienters og faggruppers erfaringer med helsehjelpen.

Pågående prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter