Gå rett til innhold

Innovasjon og e-helse i primærhelsetjenesten

Infeksjoner er en vanlig årsak til at befolkningen søker fastlege og legevakt, spesielt i forbindelse med epidemier. God diagnostikk og behandling er spesielt viktig ettersom antibiotikaresistens er et økende problem både globalt og nasjonalt. Det er et mål å redusere det totale antibiotikaforbruket i Norge og dette må først og fremst skje i primærhelsetjenesten hvor 85 % av all antibiotika til mennesker forskrives

AFE Bergen har tidligere hatt flere prosjekter om influensa, brennkopper og mage-tarm-infeksjoner. Etter et stort utbrudd i Bergen i 2004 med diare-sykdom på grunn av parasitten Giardia lamblia har vi i samarbeid med forskere og leger ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus utført flere forskningsprosjekter knyttet til selve epidemien og senvirkninger hos pasienter. Vi har fortsatt pågående prosjekter knyttet til Giardia-utbruddet, men også prosjekter om antibiotikabruk og om urinveisinfeksjoner.

Pågående prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter