Gå rett til innhold

Doktorgrader ved AFE

Her er en oversikt over våre ph.d.-kandidater med AFE-ansatte som veiledere.

Pågående doktorgrader:

  • Anneli Borge Hansen Legemiddelbehandling og oppfølging av depresjon i allmennpraksis
  • Heidi Marie Kirkeng Meling. Collaborative depression care: aspects facilitating or hindering sustainable work participation
  • Ina Grung. Allmennlegens rolle i depresjonsomsorg: Forventninger og erfaringer hos leger og pasienter
  • Ingjerd Jøssang. Pasienten som person i samtaler mellom allmennleger og pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer
  • Sara Tahir. General practitioners and the coordination of care for marginalised young adults with depression
  • Sharline Riiser. Depresjonsomsorg i allmennpraksis - Pasientforløp, variasjon og fastlegeordningens premisser

Avsluttete doktorgrader: