Gå rett til innhold
<
<
Skandinavias beste allmennmedisinske artikkel kommer fra Bergen

Skandinavias beste allmennmedisinske artikkel kommer fra Bergen

Aktuelt

Publisert: 18.06.2019
Oppdatert: 08.06.2022

Scandinavian Journal of Primary Health Care har kåret en artikkel om fastlegers portvaktfunksjon til beste artikkel 2017.

Scandinavian Journal of Primary Health Care, et internasjonalt fagfellevurdert tidsskrift for allmennmedisinsk forskning, utpeker hvert år årets beste artikkel. På nordisk kongress i allmennmedisin i Aalborg mottok Stein Nilsen i år denne prisen. Artikkelen, som rapporterer en kvalitativ studie, er skrevet sammen med Kirsti Malterud, og inngikk i Nilssens ph.d fra 2018 om fastlegers erfaringer som portvakt. Stein Nilsen er forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Norce Helse.

Artikkelen omhandler fastlegers erfaringer når de bestemmer seg for å avvise pasientens ønsker og krav ut fra gode faglige grunner. Legene som ble intervjuet i studien beskrev hvordan pasienter reagerte på slike avslag med uenighet og misnøye, noen ganger også i form av verbale eller til og med fysiske angrep på legen. I ettertid kunne det oppstå sterke og negative følelser hos legen, og relasjonen til pasienten kunne bli skadelidende. Artikkelen konkluderer med at legers evne til å takle konfliktfylte konsultasjoner bør forbedres gjennom utdanning og øvelse. Samtidig bør det rettes mer oppmerksomhet mot legers forpliktelse overfor egen faglig autonomi og portvaktansvaret som samfunnet har pålagt dem.

Referanse:

Nilsen S, Malterud K. What happens when the doctor denies a patient's request? A qualitative interview study among general practitioners in Norway. Scand J Prim Health Care. 2017;35(2):201-7. https://doi.org/10.1080/02813432.2017.1333309

Kontakt

Stein Nilsen

Forsker II - Bergen
stni@norceresearch.no
+47 56 10 72 68

Relaterte artikler

Se alle artikler