Gå rett til innhold
<
<
Kan oppgaveglidning sette pasientsikkerheten i fare?

Kan oppgaveglidning sette pasientsikkerheten i fare?

Aktuelt

Publisert: 24.01.2020
Oppdatert: 29.06.2022

En ny studie viser hvordan oppgaveglidning fra organspesialist til fastlege kan sette pasientsikkerheten i fare med forsinkelser, uavklarte ansvarslinjer og potensiell feilbehandling.

Samhandlingsreformen har medført en betydelig oppgaveglidning fra organspesialister til fastleger. Ny forskning fra NORCE viser hvordan dette kan sette pasientsikkerheten i fare.

Kirsti Malterud og medarbeidere ved Allmennmedisinsk forskningsenhet gjennomførte en kvalitativ studie med data fra retrospektivt innsamlede innlegg om oppgaveglidning i en lukket gruppe for allmennleger på sosiale medier. Materialet besto av 43 enkeltinnlegg fra 38 bidragsytere.

Fastlegene beskrev hvordan administrative oppgaver overført fra organspesialister til fastleger kunne føre til plunder og heft for pasient og fastlege, risikabel forsinkelse av nødvendige undersøkelser og uklare ansvarslinjer.

Nasjonale retningslinjer som påfører fastlegene omfattende utredninger før henvisning til spesialisthelsetjenesten kunne innebære overdiagnostikk, forsinkelser og redusert tilgjengelighet hos fastlegen.

Ressurs- og kompetansekrevende prosedyrer ble overført til fastlegene uten nødvendig opplæring og utstyr. Noen fastleger opplevde at deres medisinske vurderinger ble overstyrt av sykehuskolleger på en måte som kunne resultere i uforsvarlig praksis.

Oppgaveglidning bør være basert på involvering av alle parter, med systematisk vurdering av hva som må være på plass før endringen kan settes i verk.

Referanse

Malterud K, Aamland A, Fosse A. How can task shifting put patient safety at risk? A qualitative study of experiences among general practitioners in Norway. Scand J Prim Health Care.1-9. Epub Jan 23 2020. DOI: 10.1080/02813432.2020.1714143.

Lenke:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2020.1714143

Relaterte artikler

Se alle artikler