Gå rett til innhold
<
<
Brukermedvirkning i forskning – gode intensjoner, men ny kunnskap?

Brukermedvirkning i forskning – gode intensjoner, men ny kunnskap?

Aktuelt

Publisert: 07.08.2019
Oppdatert: 08.06.2022

En systematisk oversikt over helseforskning med brukere i rollen som medforskere viser at gode intensjoner og omfattende innsats ikke alltid er tilstrekkelig for å oppnå ny kunnskap.

Det er bred enighet om at brukermedvirkning er viktig for å utvikle gode helsetjenester, med deltakelse i utvikling av helsetjenester og med samvalg som en grunnleggende forutsetning for gode helsetjenester til den enkelte.

Også i medisinsk og helsefaglig forskning er brukermedvirkning viktig. Brukere tar del i referansegrupper og styringsgrupper med innspill til prioriteringer og kursvalg i forskningsprosjekter og inkluderes også i rollen som medforsker, på lik linje med de akademiske forskerne.

Forskere fra NORCE Norwegian Research Centre og Universitetet i Bergen har publisert en systematisk oversikt over studier der brukere har vært medforskere i hele forskningsprosessen, fra planlegging til publisering. Sammenfatning og analyse av 17 primærstudier viste hvordan brukermedvirkning kan være mål eller middel.

Noen studier dokumenterte samhandling, prosess og ressursinnsats med medforskerne, mens andre belyste en bestemt sykdom eller pasientgruppe. Studiene ga lite ny kunnskap, antakelig fordi det metodiske og teoretiske nivået var lavt, men kanskje nødvendig for å inkludere medforskerne.

Studien problematiserer idealet om bruk av brukere i rollen som medforskere og spør om medforskerrollen representerer optimal utnytting av brukerkunnskap i medisinsk forskning.

Referanse

Malterud K, Elvbakken KT. Patients participating as co-researchers in health research: A systematic review of outcomes and experiences Scand J Publ Health. (Epub July 19 2019): DOI: 10.1177/1403494819863514.

Relaterte artikler

Se alle artikler