<
<
Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Spørreundersøkelse blant pasienter

Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Spørreundersøkelse blant pasienter

250 personer har svart på web-invitasjon på hjemmesidene til Mental Helse om å besvare fire åpne spørsmål om hvordan fastlegen har hjulpet dem med depresjon. Svarene ble underlagt en kvalitativ analyse (template analysis). Studien understreker fastlegenes sentrale rolle i depresjonsomsorgen: Pasientene forteller at de verdsetter hjelpen de har fått fra fastlegen. De ønsker seg en lege som tar seg tid og lytter med aksept, forståelse og respekt. Medisiner kan noen ganger være til hjelp, men pasientene ønsker seg ikke antidepressiv medisin uten annen oppfølging. I de tilfellene når det er behov for henvisning til spesialist, oppgir pasientene at de fortsatt trenger hjelp fra fastlegen til å finne en behandler. Og hvis det blir aktuelt med sykmelding understreker pasientene at den må tilpasses den enkeltes arbeids- og livssituasjon.

Prosjektfakta

Navn

Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Spørreundersøkelse blant pasienter

Status

CONCLUDED

Periode

01.04.17 - 01.05.22

Prosjektmedlemmer

Sabine Ruths
Tone Smith-Sivertsen
Øystein Hetlevik