Gå rett til innhold
<
<
Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten – CONOPRI

Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten – CONOPRI

, Foto: Arngeir Berge, NORCE, Illustrasjonsbilde CONOPRI, <p>Arngeir Berge/NKLM</p>,

Foto: Arngeir Berge, NORCE

Covid-19 pandemien blir i stor grad håndtert i primærhelsetjenesten via fastlegene og legevaktene. Kunnskap om primærhelsetjenestens håndtering av covid-19, pasienters helsetjenestebruk samt risiko for alvorlige utfall, kan brukes til å forberede fremtidige smittsomme utbrudd og effektivisere pasienthåndteringen.

For å møte pandemier er det behov for kunnskap på to nivåer:

1. Systemnivå, som inkluderer planer for å håndtere et stort antall pasienter, organisatoriske tiltak for å hindre smitteoverføring til helsepersonell og andre pasienter, system for testing, sporing og isolasjon, og pasienters forløp gjennom helsetjenesten.

2. Klinisk nivå, som inkluderer kunnskap om risikofaktorer for alvorlig sykdom og faktorer som er påvirkbare.

Formålet med prosjektet er å undersøke primærhelsetjenestens håndtering av covid-19 utbruddet, pasienters bruk av helsetjenesten samt risikofaktorer for alvorlige utfall blant pasienter.

Delmål:

  1. Identifisere strategier for pasienthåndtering i primærhelsetjenesten og hvordan dette er organisert i norske kommuner under covid-19 utbruddet.
  2. Identifisere strategier for pasienthåndtering i europeiske land under covid-19 utbruddet.
  3. Beskrive pasientkontakter til legevakt og hvilke tiltak kontaktene førte til.
  4. Undersøke covid-19 pasienters bruk av helsetjenester i Norge og identifisere covid-19 pasientforløp og utfall, sammenlignet med andre pasienter.
  5. Undersøke risikofaktorer for alvorlig utfall blant covid-19 pasienter i primærhelsetjenesten i Norge.

Delmål 1 og 2 er besvart ved hjelp av spørreskjema til alle legevaktene i Norge samt spørreskjema til nøkkelpersoner i primærhelsetjenesten i flere europeiske land.

Data fra legevaktene i Norge er publisert av Jonas Dale og medarbeidere med følgende hovedfunn:

  • Tilnærmet alle legevaktene manglet nødvendig utstyr for å håndtere smittede pasienter
  • 2/3 av legevaktene manglet planer for å håndtere pandemiske hendelser
  • Et fåtall av legevaktene hadde øvd på pandemihåndtering

«Selv om legevaktene ikke var forberedt på covid-19 pandemien, klarte de på kort tid, og med begrensede ressurser å tilpasse seg pandemiarbeid»,

Delmål 3 er besvart ved registerdata om kontakter til syv representative legevakter i Norge (Vakttårnregisteret).

Delmål 4 og 5 besvares ved å koble flere sentrale helseregistre med data om bruk av helsetjenestene, diagnose og sykdomsutfall: Kommunalt pasientregister (KPR), Norsk pasientregister (NPR), MSIS, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret og Norsk intensiv- og pandemiregister samt Folkeregisteret.

Prosjektfakta

Navn

Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten – CONOPRI

Status

Aktiv

Periode

01.05.20 - 31.12.25

Sted

Bergen

Totalt budsjett

5.000.000 NOK

Finansiering

Trond Mohn Foundation

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Tone Morken
Türküler Özgümüs
Jannicke Igland
Jonas Nordvik Dale
Vivian Midtbø
Ingrid Keilegavlen Rebnord
Trond Riise
Knut Eirik Ringheim Eliassen
Steinar Hunskår
Knut Erik Emberland
Siri Eldevik Håberg
Guri Rørtveit
Hogne Sandvik
Jesper Blinkenberg
Øystein Hetlevik

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen