<
<
Valborg Baste

Valborg Baste

Forsker II

vaba@norceresearch.no
+47 56 10 72 09
Årstadveien 17, 5009 Bergen

Valborg Baste

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Valborg Baste

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Aktuelt

Aktuelt

Stadig flere pasienter med depresjon får tilbud om samtaleterapi, og færre mottar legemidler og sykemelding