Go straight to content

Utbruddsforskning

Vi forsker på variasjon i helsetjenester og pasientforløp for pasienter med depresjon, innen rammen av fastlegeordningen. Sentralt står også pasienters og faggruppers erfaringer med helsehjelpen.

Pågående prosjekter

See all projects
See all projects