Gå rett til innhold
<
<
Campylobacter-utbrudd på Askøy 2019

Campylobacter-utbrudd på Askøy 2019

Askøy ble rammet av en epidemi med Campylobacter-infeksjon i juni 2019. Omfanget av utbruddet er ukjent, men anslag far kommunen går ut på at 2000 mennesker kan ha blitt smittet. Epidemien pågår fortsatt. Over 60 mennesker er innlagt i sykehus, og en person er død, sannsynligvis i tilknytning til utbruddet. Forskningsgruppen har lang erfaring med forskning knyttet til gastroenteritter generelt, utbrudd og komplikasjoner etter utbrudd. Problemstillinger som utforskes i dette prosjektet er: • Klinisk forløp hos pasientene: symptomer, alvorlighetsgrad, varighet, innleggelser • Senkomplikasjoner: o Forekomst sammenlignet med en kontrollgruppe (irritabel tarmsyndrom, kronisk utmattelse, artritter, livskvalitet, annet). o Risikofaktorer blant de som fikk senkomplikasjoner sammenlignet med andre som ble syke men ikke fikk senkomplikasjoner, og evt sammenliknet med kontrollgruppe

Prosjektfakta

Navn

Campylobacter-utbrudd på Askøy 2019

Status

Aktiv

Periode

11.06.19 - 31.12.35

Prosjektmedlemmer

Knut Erik Emberland
Kurt Hanevik
Sverre Litleskare
Knut Erik Emberland
Janne Mannseth
Nicolay Mortensen
Knut-Arne Wensaas
Nina Langeland