Gå rett til innhold
<
<
Hvem går til lege for akutt diare?

Hvem går til lege for akutt diare?

Aktuelt

Publisert: 21.02.2019
Oppdatert: 08.06.2022

Knut Erik Emberland

Ny studie viser at det særlig var barn og unge voksne som søkte lege for akutt diare i Norge 2006-15.

Akutt diaresykdom (gastroenteritt) er en svært vanlig tilstand som de fleste i befolkningen har erfaring med. Gastroenteritt oppstår som små eller store sykdomsutbrudd og omfatter alt fra omgangssyke (norovirus) og matforgiftning (toksiner), til turistdiare, meldingspliktige bakterieinfeksjoner (for eksempel Salmonella eller Campylobacter) og eksotiske parasitter (for eksempel Giardia). De fleste opplever selvbegrensende symptomer av kun noen få dagers varighet og kontakter derfor ikke lege.

De fleste pasienter med gastroenteritt som kommer i kontakt med helsevesenet håndteres i primærhelsetjenesten, altså hos fastlegen eller på legevakt. Til nå har man visst lite om denne pasientgruppen og deres kontakt med primærhelsetjenesten.

Knut Erik Emberland og medarbeidere ved NORCE Research Centre og Universitetet i Bergen har gjennomført en registerstudie om legekonsultasjoner med gastroenterittpasienter. Studien er basert på data fra legeregningskort fra alle fastleger og legevakter Norge for 10-årsperioden 2006-15.

Gastroenteritt-konsultasjonene utgjorde 0,9 % (årlig ca 128 000 konsultasjoner) av alle konsultasjoner i primærhelsetjenesten i Norge. Små barn og unge voksne dominerte blant pasientene, og de fleste konsultasjonene fant sted i vintermånedene. Ut i fra alder og sesongvariasjon likner dette kontaktmønsteret tilsvarende for norovirus-infeksjon.

Helsetjenesten har en viktig oppgave med å sikre en god håndtering av pasienter med akutt diare, men også å tidlig kunne oppdage utbrudd med smittsom sykdom som krever ekstra tiltak. Disse oppgavene bygger på å kunne skille ut det uvanlige fra det vanlige. Kunnskap om hva som er vanlig er derfor en viktig forutsetning. Studien presenterer derfor kunnskap som vil være nyttig for leger som møter disse pasientene i praksis, for planlegging av helsetjenesten, og for overvåkingen av mage-tarm-infeksjoner i Norge.

Kilde

Emberland KE, Wensaas KA, Litleskare S, Rortveit G; "Consultations for gastroenteritis in general practice and out-of-hours services in Norway 2006–15"

Lenke til artikkelen i Family Practice

Relaterte artikler

Se alle artikler