Gå rett til innhold
<
<
Urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten 2006-2017

Urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten 2006-2017

Urinveisinfeksjon (UVI) er en vanlig tilstand, karakterisert av økt vannlatingstrengsel og svie ved vannlating. Infeksjonen skyldes i de fleste tilfeller bakterier fra pasientens egen tarmflora. Hos ellers friske ikke-gravide kvinner betegnes tilstanden som ukomplisert UVI, og forventet forløp er spontan resolusjon innen en uke.

Hos barn, menn eller kvinner med kompliserende forhold betegnes tilstanden som komplisert UVI.

Nyrebekkenbetennelse er en oppadstigende infeksjon til øvre urinveier. Dette er en mer alvorlig infeksjon og skal følgelig behandles med antibiotika.

Fastlege og legevaktlege diagnostiserer og behandler majoriteten av nedre og øvre urinveisinfeksjoner.

Forskningsprosjektet vil bidra med ny kunnskap om legesøkning og antibiotikabruk ved urinveisinfeksjoner i allmennpraksis, samt en nærmere beskrivelse av tidstrender.

Prosjektet bruker koblede registerdata fra KUHR-databasen (legeregningskort) og Reseptregisteret for perioden 2006-2017.

Prosjektet finansieres med midler fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU).

Prosjektgruppen består av Lars Emil Aga Haugom (stipendiat), Knut-Arne Wensaas (hovedveileder), Sabine Ruths (medveileder), Knut Erik Emberland og Sverre Litleskare.

Oppdatert: 13.12.2018

Kontaktperson

Knut-Arne Wensaas

Forsker II - Bergen

knwe@norceresearch.no
+47 56 10 72 94

Prosjektfakta

Navn

Urinveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten 2006-2017

Status

Periode

01.01.18 - 24.02.24

Sted

Bergen

Finansiering

Allmennmedisinsk forskningsutvalg

Prosjektmedlemmer

Knut Erik Emberland
Guri Rørtveit
Sabine Ruths