Gå rett til innhold
<
<
Pasienten som person i samtaler mellom allmennleger og pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer

Pasienten som person i samtaler mellom allmennleger og pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer

Dette PhD-prosjektet er basert på en teoretisk og empirisk begrunnet antakelse om at å se pasienten som person kan være av stor betydning i dialog med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS). Når vi undersøker hvordan samtalene mellom allmennleger og pasienter med medisinsk uforklarte symptomer og plager foregår, vil vi derfor fokusere på ivaretakelsen av pasienten som person, både hva gjelder anerkjennelse av pasientens sterke sider og hva gjelder pasientens egne forklaringer på hennes eller hans plager og symptomer.

Overordnet problemstilling: Hvordan gjøres pasienten som person gjeldende i samtaler mellom allmennleger og pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer?

Prosjektet er delt inn i to deler. Første delprosjekt er en fokusgruppestudie. Her har vi undersøkt hvilke erfaringer allmennleger har med å oppdage sterke sider hos pasienter med MUPS. Videre snakket vi med legene om deres refleksjoner rundt hva dette kunne bety for allmennlegen. Denne studien ble utført i 2018 og en vitenskapelig artikkel vil bli klar for publisering våren 2021.

Det andre delprosjektet starter våren 2021. Her vil vi gjennomføre videoopptak av konsultasjoner mellom lege og pasient med MUPS. Vi vil undersøke hvordan pasientens forklaringer på tilstanden gjøres gjeldende i disse samtalene. I etterkant vil vi utføre videostimulerte intervjuer med deltakerne. Her vil vi utforske hvordan pasienten og legen oppfatter hindringer og muligheter for at pasientens forklaringer kan komme frem i konsultasjonene.

Ingjerd Jøssang er PhD-kandidat og Stefan Hjørleifsson er hovedveileder. Aase Aamland er medveileder på delprosjekt 1, og medveiledere på delprosjekt 2 er May-Lill Johansen og Mette Bech Risør, begge ved UiT.

Kontaktperson

Stefán Hjörleifsson

Forsker II - Bergen

sthj@norceresearch.no
+47 56 10 76 51

Prosjektfakta

Navn

Pasienten som person i samtaler mellom allmennleger og pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer

Status

Pågående

Periode

01.07.21 - 31.12.25

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Ingjerd Helene Jøssang
Mette Bech Risør
May-Lill Johansen

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø