Gå rett til innhold
<
<
Gastroenteritter i primærhelsetjenesten i Norge: legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking

Gastroenteritter i primærhelsetjenesten i Norge: legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking

Gjennom tre delstudier søker prosjektet å bidra med ny kunnskap om legesøkning og antibiotikabruk ved gastroenteritter i allmennpraksis, samt en nærmere beskrivelse av prosessen fra legesøkning til avdekking av sykdomsutbrudd.

Prosjektet bruker koblede registerdata fra KUHR-databasen (legeregningskort), Reseptregisteret og MSIS (Meldesystem for smittsomme sykdommer) for perioden 2006-2015.

Dette er Knut Erik Emberlands ph.d.-prosjekt.

Prosjektgruppen består av Knut Erik Emberland (stipendiat), Guri Rørtveit (hovedveileder), Knut-Arne Wensaas (medveileder) , Sverre Litleskare og Sabine Ruths (AFE), samt Kristine Mørch (Infeksjonsseksjonen Haukeland universitetssykehus).

Prosjektfakta

Navn

Gastroenteritter i primærhelsetjenesten i Norge: legesøkning, antibiotikabruk og infeksjonsovervåking

Status

Pågående

Periode

01.06.17 - 15.04.24

Sted

Bergen

Finansiering

Universitetet i Bergen

Prosjektmedlemmer

Guri Rørtveit
Knut Erik Emberland
Sabine Ruths

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen; Haukeland universitetssykehus