Gå rett til innhold
<
<
Effekt av menstruasjonssyklus på prestasjon hos toppidrettsutøvere

Effekt av menstruasjonssyklus på prestasjon hos toppidrettsutøvere

Innen toppidrett kan små endringer i prestasjon ha betydning for sluttresultatet, hvor forskjellen mellom atleter kan være minimale. En potensiell påvirkning av prestasjon som følge av endring i det hormonelle miljøet gjennom de forskjellige fasene av menstruasjonssyklusen er derfor interessant, da det kan ha implikasjoner for periodisering og struktur av trening og konkurranse.

Testing av fysiologiske parameter er i dag et viktig verktøy for toppidrettsutøvere. Mange utøvere har de siste årene gjennomført tester i fysiologisk lab ved Høgskolen på Vestlandet

(HVL). Erfaring over tid tyder på at test resultatene til kvinnelige idrettsutøvere ikke alltid representerer den kapasiteten man ser de innehar i trening og konkurranse. Denne erfarte motsetningen kan indikere at tidspunkt for testing påvirker resultatet, og videre at menstruasjonssyklus kan bidra til variasjon i test resultater. På bakgrunn av dette ønsker vi å undersøke om menstruasjonssyklusen til kvinnelige toppidrettsutøvere påvirker muskulære prestasjonsparametre, når de testes under kontrollerte forhold

Prosjektfakta

Navn

Effekt av menstruasjonssyklus på prestasjon hos toppidrettsutøvere

Status

CONCLUDED

Periode

01.08.18 - 31.07.21

Prosjektmedlemmer

Elisabeth Ersvær
Lise Bjørkhaug Gundersen
Silje Mæland
Anette Kristoffersen Harris
Marcus Dasa
Lars Peder Vatshelle Bovim
Morten Kristoffersen