Gå rett til innhold
<
<
Antibiotikabruk og infeksjoner i norsk allmennlegetjeneste 2006 – 2025

Antibiotikabruk og infeksjoner i norsk allmennlegetjeneste 2006 – 2025

Formålet er å undersøke legesøkning til fastlege og legevakt for ulike infeksjoner, samt bruk av laboratorieprøver og antibiotika ved infeksjoner. Vi vil også undersøke sammenheng med søvnforstyrrelser og bruk av ulike medikamenter. I prosjektet brukes koblete nasjonale data fra Oppgjørssystemet for Kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR), Reseptregisteret og Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) for perioden 2006-2025. Det vil bli brukt standard epidemiologiske metoder for å se på forekomst av infeksjon i ulike grupper av befolkningen, omfanget av antibiotikabruk, og hvilke faktorer som er forbundet med infeksjoner og bruk av antibiotika. Prosjektet vil gi kunnskap om utviklingen av infeksjonssykdommer slik de presenterer seg i allmennlegetjenesten, bruk av antibiotika i ulike tidsperioder, samt identifisere potensial for mer målrettet, lavere, bruk av antibiotika.

Prosjektfakta

Navn

Antibiotikabruk og infeksjoner i norsk allmennlegetjeneste 2006 – 2025

Status

Aktiv

Periode

02.05.22 - 31.12.32

Sted

Bergen

Prosjekteier

Universitetet i Bergen

Prosjektmedlemmer

Knut Erik Emberland
Ingrid Rebnord
Knut Eirik Ringdal Eliassen
Lars Haugom
Bjørn Bjorvatn
Knut Erik Emberland
Leo Larsen
Ingeborg Forthun
Nina Berggren