Gå rett til innhold
<
<
Fastlegene kan hjelpe pasienter med depresjon

Fastlegene kan hjelpe pasienter med depresjon

Aktuelt

Publisert: 22.08.2022
Oppdatert: 15.09.2022

Artikkelen “Patient experiences with depression care in general practice: a qualitative questionnaire study” ble nylig publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care.

Privat, Ina Grung forsker på fastlegens rolle i behandling av depresjon, Bilde legekontor Ina 2022, ,

Kilde:
Privat

Ina Grung forsker på fastlegens rolle i behandling av depresjon

Studien understreker fastlegenes sentrale rolle i depresjonsomsorgen: Pasientene forteller at de verdsetter hjelpen de har fått fra fastlegen. De ønsker seg en lege som tar seg tid og lytter med aksept, forståelse og respekt. Medisiner kan noen ganger være til hjelp, men pasientene ønsker seg ikke antidepressiv medisin uten annen oppfølging. I de tilfellene når det er behov for henvisning til spesialist, oppgir pasientene at de fortsatt trenger hjelp fra fastlegen til å finne en behandler. Og hvis det blir aktuelt med sykmelding må den tilpasses den enkeltes arbeids- og livssituasjon.


Basert på funnene i studien har vi foreslått følgende råd til fastleger som behandler pasienter med depresjon, i tråd med de norske retningslinjene for behandling av depresjon hos voksne og pasientsentrert metode:

  1. Vit at pasienter verdsetter hjelp fra fastleger, og ønsker å være med på beslutningstaking omkring egen behandling.
  2. Sett av tid til empatisk lytting.
  3. Følg opp pasienten, og utforsk pasientens preferanser, inkludert tanker om antidepressive medisiner.
  4. Når henvisning til psykolog eller psykiater er aktuelt, tilby hjelp frem til pasienten har kommet til hos en behandler.
  5. Sørg for at en eventuell sykemelding tilpasses den enkelte pasients behov.

Forskningsnytt, Nasjonalt senter for efaringskompetanse innen psykisk helse og Dagens Medisin har skrevet om artikkelen, og førsteforfatter Ina Grung har skrevet en kronikk i Bergens Tidende med utgangspunkt i funnene fra studien:

Referanse

Ina Grung, Norman Anderssen, Inger Haukenes, Sabine Ruths, Tone Smith-Sivertsen, Øystein Hetlevik & Stefan Hjørleifsson (2022) Patient experiences with depression care in general practice: a qualitative questionnaire study, Scandinavian Journal of Primary Health Care, 40:2, 253-260, DOI: 10.1080/02813432.2022.2074069 Full article: Patient experiences with depression care in general practice: a qualitative questionnaire study (tandfonline.com)

Kontakt

Ina Lill Skurtveit Grung

Stipendiat - Bergen
igru@norceresearch.no
+47 56 10 76 58