Go straight to content

Våre forskere arbeider med mange tema som har relevans for allmennleger i deres daglige arbeid. De fleste av forskerne har selv klinisk erfaring fra allmennpraksis.

Se våre forskningsområder

PraksisNett

PraksisNett er en infrastruktur som legger til rette for at forskere får mulighet til å gjennomføre gode og kvalitetssikrede studier i norsk allmennpraksis. Samtidig gir PraksisNett fastlegene anledning til å delta i forskning på en forutsigbar og sikker måte.

Doktorgrader ved AFE

Vi har tett samarbeid med det allmennmedisinske forskningsmiljøet ved UiB og veiledning av ph.d.-kandidater er ebn viktig oppgave for oss

Aktuelt

Se alle
See all projects

Utvikler ny kunnskap som skal utgjøre en forskjell for fastlegens pasienter.

Les mer om oss