Go straight to content
<
Ansatte

Ansatte

Våre ansatte har lang erfaring og bred kompetanse innen en rekke ulike fagområder og er vår viktigste ressurs.

The page is updated, so it shows all results. There are 12 results.

Sara Tahir

Research Fellow - Bergen
tahi@norceresearch.no
+47 56 10 73 03

Sverre Litleskare

Senior Researcher, Research Group Leader for The Norwegian Primary Care Research Network - Bergen
svli@norceresearch.no
+47 56 10 76 56

Valborg Baste

Senior Researcher - Bergen
vaba@norceresearch.no
+47 56 10 72 09